free html templates

Die Prinsloo Setlaar
Volle Name: Adriaan Prinsloo [2,3,4]
Ook bekend as: Arien Gerritsz of Arije Gerts [2,3,4]
Verwantskap: Stamvader van my Prinsloo Familielyn
 
Geboortedatum: voor 30 Desember 1646 [2,3,4,]
Plek van geboorte: Gouda, Suid-Holland
Google Maps koördinate: ongeveer  51.998030,4.693976
 
Datum gedoop: Sondag 30 Desember 1646 [2]
Plek van Dope: St Janskerk, Gouda, Suid-Holland (“Sint-Jan Kerk”)
Google Maps koördinate: 52.010775,4.711514
 
Datum van afsterwe: ongeveer 1697 [2,3,4]
Plek van afsterwe: Caep de Goede Hoop
Google Maps koördinate:
Ouderdom by afsterwe: ongeveer 51 jaar
 
Plek begrawe: nie bekend
Google Maps koördinate: nie bekend
__________

www.wikitree.com Profiel id:  Gerritsz-57 
www.familysearch.org Profiel id:  LKX3-8WB 
__________

Vader: Gerrit Heijndricx Prinsloo [2]
Moeder: Willemtgen Jansdochter [3]
__________

Gade - 1ste huwelik: Aeltje Claasz van Almeide [4] (aka Aeltie Claes)
Datum van huwelik: Sondag 7 Mei 1679 [2]
Plek van huwelik: Gouda, Nederland [2]
Google Maps koördinate: ongeveer 52.019647,4.704776   
Geboortedatum: ongeveer 1650 [2,4]
Plek van geboorte: Ameyde (“Ameide”), Suid-Holland [2]
Google Maps koördinate: ongeveer 51.954441,4.962825   
Datum van afsterwe: Oktober 1705
Plek van afsterwe: de Caep de Goede Hoop
Google Maps koördinate:
Ouderdom by afsterwe: ongeveer 55 jaar

Kinders:
1 Gerritje (Gerritse) Prinsloo 1681 - circa 1727 Gedoop op 24/08/1681 [2,3,4]
2 Aeltie (Gerritze) Prinsloo 1683 - ? Gedoop op 10/10/1683 [2]
3 Claes (Gerrits) Prinsloo (1ste geslag) 1686 - circa 1727  Gedoop op 11/08/1686 [2]
4 Jochum (Gertz) Prinsloo 1689 -  ? [2]
Daar is soveel name wat aangewend word vir hierdie Prinsloo Setlaar, sowel as ander Hollandse Setlaars wat in Suid Afrika aangeland het gedurende die 17de eeu. Dit kan waarskynlik toeskryf word aan ongeletterheid sowel as die afwesigheid van amptelike identifikasie dokumentasie.
Name asook vanne het spontaan ontwikkel deur na die plek van afkoms van die betrokke persoon te verwys. Afkoms het weer verband gehou met plekke of ouers soos bv. “Aeltje van Almeide”. Almeide verwys na ‘n dorpie in Nederland genaamd Ameide.
Of jy kry “Willemtgen Jansdochter”, wat weer verwys na die dogter van “Jan”.
Name vir die Prinsloo Setlaar is as volg:
- Arije Gerts
- Arien Gerritsz
- Arien Gerrits
- Adriaan Prinsloo (voorheen Gerts)
Gerritsz, Gerrits of Gerts blyk verband te hou met Arien se Pa wie se naam “Gerrit” was en daarom is daar verwys na “Gert se seun” of “Gerrit s’n”.  Gerrit Prinsloo is in ongeveer 1610 in Nederland gebore en was getroud met Willemtge Jansdochter. [2]
Maar dit wil blyk asof die “de Caep de Goede Hoop” hierdie Setlaar van ons se name uiteindelik geskaaf het na “Adriaan Prinsloo”. 
Hulle 4de kind word genoem Claes, welke naam waarskynlik ‘n verbuiging is van sy Moeder se nooiensvan “Claasz”. Die fonetiese spelling van name was aan die orde van die dag – soos reeds genoem, waarskynlik die gevolg van ongeletterheid. 
Claes het later “Claas” of “Klaas” geword en uiteindelik getransformeer na “Nicolaas” en as sulks begin verskyn in Doopinskrywings.


Sint-Jan Kerk, Gouda, Suid Holland waar Adriaan gedoop is.

skakel

Mobirise