responsive web templates

7de Generasie

Volle Name:  Andries Hendrik Botha Prinsloo [1]
Ook bekend as:  Andries Prinsloo
Verwantskap:  My Oupa (Vaderskant) 
Geboortedatum:  Saterdag 27 September 1884 [1,5]
Plek van geboorte:  Plaas Puntlyf, distrik Bronkhorstspruit, Transvaal [9]
Google Maps koördinate:  -25.8681,28.5897
Datum gedoop: nie bekend
Plek van Dope:  nie bekend
Google Maps koördinate:  nie bekend
__________

Datum van afsterwe:  Woensdag 8 September 1954 [1,5]
Plek van afsterwe:  Plaas Oogiesfontein, Ogies, Transvaal [1,5]
Google Maps koördinate:  -26.024711,29.056009
Ouderdom by afsterwe:  69J, 11M, 1W, 5D, 
Plek begrawe:  Familie begraafplaas, Oogiesfontein, Ogies, Transvaal [1,5]
Google Maps koördinate:  -26.025672,29.057309
__________

www.wikitree.com Profiel id:  Prinsloo-1177 
www.familysearch.org Profiel id:  GM3V-ZWV 
__________

Vader:  Barend Jacobus Prinsloo (1839 – 1902) [1,6]
Moeder:  Petronella Margaretha Botha (1858 – 1918) [1,6]
___________

Gade - 1ste huwelik:  Catharina Maria Prinsloo (gebore Prinsloo) [1,6,9]
Datum van huwelik:  Woensdag 2 April 1913 [9]
Plek van huwelik:  Ogies, Transvaal [9] 
Google Maps koördinate:  -26.052184,29.047572 (ongeveer)
Geboortedatum:  Maandag 25 April 1892 [5,6,9]
Plek van geboorte:  Plaas Oogiesfontein, Ogies, Transvaal [6,9]
Google Maps koördinate:  Die gedeelte van Oogiesfontein waar sy gewoon het is nie aan my bekend nie
Datum van afsterwe:  Saterdag 26 Oktober 1918 [6]
Plek van afsterwe:  Plaas Oogiesfontein, Ogies, Transvaal [6]
Google Maps koördinate:  -26.024711,29.056009
Ouderdom by afsterwe:  26J, 6M, 1D

Kinders – 1ste huwelik:
1. Isabella Elizabetha Prinsloo 28/04/1914 - ? “Tannie Issie” [1,6]
2. Barend Jacobus Prinsloo 16/02/1918 - 17/05/1933 [5,6]
__________
    
Gade – 2de huwelik:  Sophia Aletta Jacoba Prinsloo [1,9]
Datum van huwelik:  Woensdag 14 Julie 1920 [9]
Plek van huwelik:  Witbank, Transvaal [9]
Google Maps koördinate:  -25.878466,29.225844
Geboortedatum:  Donderdag 8 September 1898 [5]
Plek van geboorte:  Plaas Hartbeeslaagte, Ogies, Transvaal [9]
Google Maps koördinate:  -25.929226,29.045463 (ongeveer)
Datum van afsterwe:  Donderdag 21 February 1985 [5]
Plek van afsterwe:  nie bekend
Google Maps koördinate:  nie bekend
Ouderdom by afsterwe:  86J, 5M, 1W, 6D

Kinders – 2de huwelik:
1. Martha Maria Prinsloo (“Sussie”)  08/02/1922- 07/06/1959  Grafsteen op Oogiesfontein [1,5]
2. Andries Hendrik Botha Prinsloo  10/02/1923 - ?  Lidmaatskap inskrywing gesien [1,8]
3. Pieter Johannes Prinsloo  04/03/1924 - 15/05/1943  Grafsteen op Oogiesfontein [1,5]
4. Nicolaas Marthinus Prinsloo (8ste geslag)  02/08/1925 - 24/02/1982 [1,5]
5. Petronella Margaretha Prinsloo  ong. 1927 - ?  “Nellie” [1,9]
6. “Joggie” Prinsloo na 1927 - ? [1]
7. “Iggie” Prinsloo na 1927 - ? [1]
8. Sophia Aletta Jacoba Prinsloo na 1927 - ?  “Skattie” [1]
9. “Koos” Prinsloo na 1927 - ? [1]
10. “Lillie” Prinsloo na 1927 - ? [1]
11. “Barry” Prinsloo na 1927 - ? [1]
12. “Diekie” Prinsloo na 1927 - ? [1]

Die volle name van 6,7,9,11 en 12 was heel waarskynlik as volg:
6. Die naam “Joggie” is moontlik afgelei van “Joachim Petrus” wie Oupa Andries se Oupa was aan vaderskant.
7. Ek vermoed dat “Iggie” se volle name “Ignatius Michael” was – die name van Ouma Sophia se Oupa (Vaderskant)
9. Die naam “Koos” is moontlik afkomstig van “Jacobus Johannes”, vernoem na Ouma Sophia se Oupa aan Moederskant.
11. Die naam “Barry” is waarskynlik afkomstig van “Barend Jacobus” en daarom na sy Oupa B J Prinsloo (Vaderskant) vernoem.
      Maar Oupa Barend was reeds vernoem – verwys die eerste seun uit die eerste huwelik. Hierdie Barend het egter in 1933 op die ouderdom           van 15 gesterf, en indien sy sterfte voor Barry se geboorte was, kon dit gebeur het dat Oupa A H B Prinsloo besluit het om sy Pa ‘n tweede         keer te vernoem. Hierdie vorm van dubbelvernoeming het gereeld in ons voorgeslagte plaasgevind ten einde te verseker dat die name               van voorvaders nie uitsterf nie. Die name van familie en die vernoeming van persone het vir ons voorouers baie meer betekenis ingehou         as wat vandag die geval is.
12. Die naam “Diekie” kon afkomstig wees vanaf “Georg Diederik Petrus” wie ‘n Oom van Ouma Sophia was (Moederskant)
       Ek is heeltemal in die duister wat Lillie se volle name betref.

Mobirise
Mobirise
Mobirise